Kontakt - konsorcjum

FIRMA PRAIS
ul. Radziwoja 41, 61-057 Poznań
e-mail: prais@prais.pl

tel. kom. +48 605 88 16 23

SERWIS w godz. 7.00-15.00, tel. +48 661 600 756 

Odlewnia Dzwonów Braci Kruszewskich
Filia w Poznaniu 
ul. Radziwoja 41, 61-057 Poznań
e-mail: dzwony@dzwony.eu 
internet:  http://kruszewscy.pl/

tel. kom. +48 605 88 16 23

Nasza siedziba

Wyślij zapytanie

* Pola wymagane 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

W związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie prawa ochrony danych osobowych – wejście w życie 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (nazywane dalej RODO) firma FIRMA PRAIS z Poznania informuje:
Administratorem Twoich danych osobowych jest: 
FIRMA PRAIS, ul. Radziwoja 41, 61-057 Poznań (nazywany dalej Administratorem).

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie na adres:

FIRMA PRAIS, ul. Radziwoja 41, 61-057 Poznań
lub za pomocą poczty elektronicznej email: prais@prais.pl
lub telefonicznie: +48 605 88 16 23

Posiadane przez Administratora dane osobowe zostały pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub komunikacji (mail, telefon) w dniu przeprowadzenia w/w czynności. Twoje dane, które przetwarzamy: Imię, Nazwisko, adres email, telefony kontaktowe, adres firmy oraz adresy dostarczenia przesyłek. Przetwarzamy również dane firmowe potrzebne do wystawienia Faktury (nazwa firmy, numer NIP) oraz numer konta bankowego w celu regulowania zobowiązań finansowych. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 pkt b),f) RODO tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wykonania umowy oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Polegają one na oferowaniu i sprzedaży klientom Odlewnia Dzwonów Braci Kruszewskich w Węgrowie produktów i usług, jak również obsługa procesów reklamacyjnych w celu przygotowania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi. Twoje dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu dostarczenia klientom Odlewnia Dzwonów Braci Kruszewskich w Węgrowie kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych produktów w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa, jak również w celach statystycznych. Administrator przetwarza również dane osobowe w zakresie , w jakim są one udostępniane przez źródła publiczne dostępne w internecie oraz rejestry sądowe (KRS, REGON, itp.). Twoje dane osobowe mogą być udostępnione osobą trzecim w celu realizacji usług ( logistyka, kurier, podwykonawcy) bądź w celu zabezpieczenia należności (kancelarie prawne, firmy ubezpieczeniowe) lub do świadczenia usług oraz bankom w celu rozliczeń finansowych.